Overview of current River Water Levels and Flow

Up-to-the-minute data about the water levels and flow rates in some of our key waterways.

Site Name Date/Time (NZST) Water Level (mm) Level Change (mm/hr) Flow (m3/s) Peak Flow (m3/s) Peak Water Level (mm) Date of Peak
Anatoki at Happy Sams 20/05/2019 12:30 532 -6 6.04 8.70 649 17/05/2019 12:30
Aorere at Devils Boots 20/05/2019 12:45 1427 -4 36.8 64.6 1657 17/05/2019 12:45
Motupipi at Reillys Bridge 20/05/2019 12:40 144 0 0.655 0.766 154 17/05/2019 12:40
Takaka at Harwoods 20/05/2019 12:30 877 -1 8.43 11.8 993 17/05/2019 12:30
Takaka at Kotinga 20/05/2019 12:30 1285 -5 11.5 21.6 1475 17/05/2019 12:30
Waingaro at Hanging Rock 20/05/2019 12:45 483 -2 9.87 13.9 597 17/05/2019 13:45
Baton at Baton Flats 20/05/2019 12:30 652 1 4.04 7.05 774 19/05/2019 08:00
Motueka at Woodmans Bend 20/05/2019 12:40 1311 -3 34.2 60.6 1529 17/05/2019 12:45
Motueka at Woodstock 20/05/2019 12:30 448 -3 26.4 47.3 665 17/05/2019 12:30
Motupiko at Christies 20/05/2019 12:30 1616 0 0.778 1.52 1678 17/05/2019 12:35
Riwaka at Hickmotts 20/05/2019 12:40 1082 -1 2.00 2.67 1134 17/05/2019 12:40
Motueka at Gorge 20/05/2019 12:30 689 0 4.14 7.26 803 17/05/2019 12:30
Riwaka North at Littles 20/05/2019 12:30 1637 0 0.564 0.713 1664 17/05/2019 12:30
Riwaka South at Moss Bush 20/05/2019 12:40 1361 1 0.997 1.34 1403 17/05/2019 12:40
Tadmor at Mudstone 20/05/2019 12:30 979 0 0.396 0.654 1028 17/05/2019 12:30
Wangapeka at Walter Peak 20/05/2019 12:30 1404 -3 11.4 22.1 1601 17/05/2019 12:30
Brook at Seymour Ave 20/05/2019 12:30 168 -1 0.149 0.214 189 17/05/2019 13:05
Maitai at Avon Tce 20/05/2019 12:40 1274 0 1.14 1.61 1322 17/05/2019 12:40
Maitai at Forks 20/05/2019 12:30 532 -1 0.644 0.937 585 17/05/2019 12:30
Roding at Caretakers 20/05/2019 12:30 487 0 0.540 0.809 521 17/05/2019 12:30
Wakapuaka at Hira 20/05/2019 12:45 3085 0 0.674 0.924 3118 17/05/2019 12:45
Wai-iti at Belgrove 20/05/2019 12:40 375 -1 0.436 0.621 426 17/05/2019 12:55
Wai-iti at Livingston Rd 20/05/2019 12:30 1934 0 1.50 2.36 2000 17/05/2019 12:40
Waimea at TDC Nursery 20/05/2019 12:45 1557 -1 8.67 14.5 1657 17/05/2019 12:45